Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) yn cyfarfod rhyw bedair gwaith y flwyddyn fel Bwrdd ffurfiol. Yn ychwanegol, ar adegau eraill yn y flwyddyn mae’r Bwrdd yn cyfarfod â rhanddeiliaid ehangach i symud y blaenoriaethau yn eu blaen ac fel rhan o sesiynau datblygu’r Bwrdd.

 

Mae agendâu a chofnodion cyfarfodydd y Bwrdd ar gael drwy glicio ar ddolenni’r cyfarfodydd ym mlwch y ddewislen.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ysgrifenyddiaeth drwy anfon neges at Hsc.Integration@wales.nhs.uk

 

Gorffennaf 2021: Y newyddion diweddaraf