Mae gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ran allweddol i’w chwarae o ran dod â’r partneriaid at ei gilydd er mwyn penderfynu ble bydd darpariaeth gwasanaethau, gofal a chymorth yn fwyaf buddiol i bobl ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Tynnir aelodau’r Bwrdd o blith y partneriaid a ganlyn:

 

 

Ceir rhagor o fanylion am gyfrifoldebau’r RPB drwy glicio ar y ddolen ym mlwch y ddewislen.

 

I glywed aelodau o’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn siarad am pam mae integreiddio’n bwysig, edrychwch ar ein fideo isod:

 


Aelodau’r RPB
Yr Aelodau