Mae tudalennau Cymraeg y wefan hon yn cael eu cyfieithu ar hyn o bryd a byddant ar gael yn fuan. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra

 

Mae’r Cylch Gorchwyl yn nodi’r hyn y bydd ein Bwrdd Partneriaeth yn hoelio sylw arno a sut y bydd y partneriaid yn cydweithio. Adolygir y cylch gorchwyl bob blwyddyn.