Mae’r strwythur llywodraethiant yn nodi trefniadau adrodd a threfniadau cyfrifoldeb ein Partneriaeth, gan gynnwys nodi meysydd gwaith y rhoddir blaenoriaeth iddyn nhw.


Strwythur Llywodraethiant yr RPB
Strwythur Llywodraethiant - Hydref 2018