Mae’r RPB yn datblygu rhaglen waith bob blwyddyn i nodi’r blaenoriaethau ac i fonitro cynnydd.