Un rhan allweddol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yw sicrhau y gofynnir i bobl ddweud beth sy’n bwysig iddyn nhw. Wrth weithio gyda phobl, mae’n rhaid inni sicrhau bod gan bawb lais cryf wrth benderfynu ar yr hyn y mae arnyn nhw ei angen er mwyn sicrhau eu llesiant. Mae’r dull hwn hefyd yn golygu:

 

  • Os oes ar bobl angen cymorth i leisio’u barn, bydd rhywun yn siarad ar eu rhan;
  • Mae asesiadau’n edrych ar yr hyn y mae rhywun yn gallu ei wneud, a’r hyn y gallan nhw ei wneud gyda chymorth ffrindiau a’r teulu, wedyn yn trefnu gofal a chymorth er mwyn iddyn nhw wneud y pethau na allan nhw eu gwneud;
  • Mae gwybodaeth a chyngor ar gael yn hwylus i bobl;
  • Mae mwy o wasanaethau ar gael er mwyn i bobl gael cymorth pan fydd ei angen, fel nad yw problemau’n mynd yn waeth.

 

I ddeall a yw ein gwasanaethau’n helpu i ddarparu’r hyn sy’n bwysig i bobl ledled Caerdydd a Bro Morgannwg ac i wella’u llesiant, rydym yn casglu astudiaethau achos a ‘storïau dinasyddion’. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cytuno i rannu eu storïau.