Skip to content
Mobile menu logo

Asesiad o anghenion poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Rhoddodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddyletswydd ar awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol i baratoi a chyhoeddi asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth, gan gynnwys gofalwyr sydd angen cefnogaeth. Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar asesiad ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg.   Bu i bartneriaid o sectorau cyhoeddus a

Darllen rhagor

RPB Annual Report 2016-17 now available!

Mae tudalennau Cymraeg y wefan hon yn cael eu cyfieithu ar hyn o bryd a byddant ar gael yn fuan. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.   Cliciwch yma i ddarllen am waith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) dros y flwyddyn ddiwethaf yn eu hadroddiad blynyddol. Click here to read the Summary version.