Gobeithiwn eich bod i gyd yn cadw cystal â phosibl yn ystod y cyfnod heriol hwn. Yn y rhifyn hwn, rydym yn tynnu sylw at rai o’n projectau sydd wedi parhau i gael eu datblygu a’u gweithredu er gwaethaf COVID-19 ac a fydd, gobeithio, yn cefnogi ac yn cynnal ein cymuned dros y misoedd nesaf.

Ariennir y projectau drwy ein Cronfa Gofal Integredig mewn cydweithrediad ag Awdurdodau Lleol Caerdydd a Bro Morgannwg. Maen nhw’n enghreifftiau gwych o sut rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i alluogi
Disgwylir i’r ddau ddatblygiad agor i’r cyhoedd yn ddiweddarach eleni.

 

Cliciwch yma