Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cynnwys newidiadau arwyddocaol i ofalwyr, gan gynnwys hawliau newydd a dyletswyddau newydd ar gynghorau lleol.

 

Mae gan y Ddeddf ddiffiniad newydd o ofalwr fel person sy’n darparu neu’n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl.

 

Mae hyn yn dileu’r gofyniad bod rhaid i ofalwyr fod yn darparu ‘swm sylweddol o ofal yn rheolaidd’. Bellach mae’n rhaid i’r awdurdodau lleol gynnig asesiad gofalwr i unrhyw ofalwr pan fo’n ymddangos i’r cyngor y gall fod ar y gofalwr angen cymorth.

 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Hyb Dysgu’r Ddeddf yma.

 

I gael gwybodaeth, cymorth a chyngor am y gwasanaethau a gynigir ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, ewch i wefannau’n partneriaid:

 

Cyngor Caerdydd

Cyngor Bro Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

Dewis Cymru