Mae cydgynhyrchu’n ymwneud â chynnwys pobl wrth ddylunio a gweithredu gwasanaethau ar bob lefel, a grymuso pobl i lunio atebion arloesol i ohirio, atal ac ateb yr angen am ofal a chymorth drwy rwydweithiau a chymunedau. Mae hyn yn golygu:

 

  • Cydnabod pobl fel asedau;
  • Adeiladu ar alluoedd presennol pobl;
  • Hybu cyd-gymorth:
  • Datblygu rhwydweithiau cymorth cyfoedion;
  • Chwalu rwystrau rhwng gweithwyr proffesiynol a derbynwyr gwasanaethau;
  • Hwyluso yn hytrach na darparu.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gydgynhyrchu yng Nghymru, cliciwch yma.

 

Ar ben ymrwymiad ein Partneriaeth i gydgynhyrchu gwasanaethau, mae’r partneriaid yn dal i gynnal deialog barhaus â defnyddwyr gwasanaethau, trigolion, cleifion a phobl sy’n ymweld â Chaerdydd a Bro Morgannwg ac yn gweithio ar eu traws. I gael rhagor o wybodaeth am rywfaint o’n gwaith, cliciwch ar y blychau isod.