Mae’r Bartneriaeth yn gweithio gyda rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaethau i lywio datblygiadau’r dyfodol mewn gwasanaethau ac i helpu i gyd-ddylunio darpariaeth newydd. Mae’r Bartneriaeth yn awyddus i ddefnyddio amryw o fecanweithiau, gan ddibynnu ar y rwydweithiau a’r strwythurau ymgysylltu presennol a natur y gwasanaethau y gofynnir i bobl gymryd rhan ynddyn nhw. Mae’r enghreifftiau’n chynnwys:

 

  • Rhaglen Ymgysylltu ‘Amser Siarad’ i lywio datblygiad yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth.
  • Digwyddiadau ymgysylltu lleol sy’n canolbwyntio ar wasanaethu i bobl hŷn o safbwynt gwasanaethau atal.
  • Defnyddio Paneli Dinasyddion Caerdydd a Bro Morgannwg.
  • Ffeiriau Gwirfoddoli i hybu mwy o wirfoddoli.
  • Ymgysylltu parhaus ‘Llais y Cleifion’ gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ystyried adborth a syniadau i wella gwasanaethau.
  • Hyfforddiant i Gyfeillion Dementia.
  • Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid mewn perthynas â’r Asesiad o Anghenion Dementia a’r Strategaeth Dementia newydd.
  • Ymgysylltiad ‘Lleisio Barn’ â gofalwyr ifanc i adolygu’r blaenoriaethau ac i lywio’r gweithredu yn y dyfodol.
  • Ymgysylltu â chymunedau a rhanddeiliaid ynghylch datblygu hybiau cymunedol newydd
  • Ymgysylltu ynglŷn â blaenoriaethau cyllidebau’r awdurdodau lleol ar gyfer 2017/18.

 

I gael gweld sut y gallwch chi gymryd rhan mewn gwaith ymgysylltu yn y dyfodol, cliciwch yma.