Mae partneriaid o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn cydweithio i ddysgu mwy am yr hyn sy’n bwysig i’r trigolion a’r hyn sy’n effeithio ar eu llesiant. Rydym wedi dod at ein gilydd o dan faner ‘Amser Siarad’ ac rydym yn awyddus i siarad â chynifer o bobl ag y bo modd ynghylch llesiant ac ansawdd bywyd.

 

Mae hyn yn golygu dysgu sut mae pobl yn teimlo am yr amgylchedd lleol a pha gyngor a chymorth y mae ar bobl eu hangen i gynnal a gwella’u llesiant. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau a ddarperir gan unigolion, cymunedau a’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yn yr ardal.

 

Mae’r sgwrs barhaus hon â thrigolion a defnyddwyr gwasanaethau wedi’i defnyddio i lywio’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth a’r Asesiadau Llesiant ehangach sy’n cael eu cynnal ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

I ddarllen yr Asesiad o’r Boblogaeth, cliciwch yma.

I ddarllen Asesiad Llesiant Caerdydd, cliciwch yma.

I ddarllen Asesiad Llesiant Bro Morgannwg, cliciwch yma.

I ymuno â Phanel Dinasyddion Caerdydd, cliciwch yma.

I ymuno â Phanel Dinasyddion Bro Morgannwg, cliciwch yma.