Gan weithio drwy’n cynghorau trydydd sector – C3SC a GVS – rydym yn ceisio helpu pobl i wirfoddoli yn eu cymunedau lleol ar draws ystod eang o gyfleoedd mewn gwasanaethau.  Mae ein cynghorau trydydd sector hefyd yn gallu helpu mudiadau a all fod yn chwilio am wirfoddolwyr i’w recriwtio.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd i wirfoddoli sydd ar gael, ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru, neu cysylltwch â’ch cyngor trydydd sector lleol:

 

        Caerdydd             

  • Dewch i un o sesiynau galw heibio C3SC bob dydd Mawrth o 1-4pm yn Hyb y Llyfrgell Ganolog ar yr ail lawr.
  • Ffoniwch C3SC ar (029) 2048 5722, neu anfonwch neges ebost at y tîm a fydd yn hapus i helpu.
  • Dilynwch C3SC ar y cyfryngau cymdeithasol: Twitter @cdfvolcentre neu Facebook @cardiffvolunteercentre

        Bro Morgannwg         

  • Ffoniwch GVS i gael sgwrs gyfeillgar ar (01446) 741706, neu galwch heibio un o’u canolfannau allgymorth.
  • Galwch yn swyddfa GVS yn y Ganolfan Fenter, Skomer Road, Y Barri, CF62 9DA.
  • Dilynwch GVS ar y cyfryngau cymdeithasol: Twitter @GVolServices neu Facebook @GlamorganVoluntaryServices