Mae Rhaglen Dyfodol Anabledd yn amlinellu’r weledigaeth y caiff y boblogaeth o blant, pobl ifanc ac oedolion anabl a’u teuluoedd a’u gofalwyr wasanaethau cydlynol sydd wedi’u hintegreiddio ac sy’n gweithio’n ddi-fwlch i helpu’r rhai sydd â’r anghenion mwyaf ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Mae’r rhaglen yn cael ei hariannu’n rhannol gan y Gronfa Gofal Integredig ac mae’n canolbwyntio ar blant sydd ag anghenion cymhleth, anableddau dysgu a Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig i helpu i ddatblygu a chyflawni ymagwedd fwy integredig sy’n gwella profiadau plant, pobl ifanc, oedolion ifanc teuluoedd a gofalwyr.

 

Cliciwch ar y blychau isod i gael rhagor o wybodaeth am yr agweddau gwahanol ar Raglen Dyfodol Anabledd.