Cliciwch ar y dolenni a ganlyn i ddysgu mwy am Deuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd a gwasanaethau’r Tîm o amgylch y Teulu, a’u Strategaeth Cymorth Cynnar.

 

Gwasanaeth Rhadffon Teuluoedd yn Gyntaf

Mae Gwasanaeth Rhadffon Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig pwynt mynediad canolog i raglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol. Atebir y rhif rhadffon gan ymarferydd medrus a phrofiadol sy’n gallu rhoi gwybodaeth am wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf, ble mae’r gwasanaethau hyn ar gael, a sut i gael gafael arnyn nhw. Cyflwynir y gwasanaeth gan Tros Gynnal Plant.

 

Rhif ffôn gwasanaeth Rhadffon Teuluoedd yn Gyntaf yw: 0808 800 0038. 

Mae yna rif testun di-dâl hefyd: 80800. Dylech ddechrau’ch neges â’r gair ‘Teuluoedd’.