Cynllun y Bartneriaeth o’r enw ‘Gartref yn Gyntaf’ sy’n llywio’n gwaith i wella llif y dinasyddion sy’n defnyddio’n gwasanaethau. Mae hwn yn darparu:

 

  • Trosolwg strategol ar y gwaith sy’n cael ei wneud i leihau nifer y Trosglwyddiadau Gofal Gohiriedig ac i wella gofal cyffredinol dinasyddion y mae arnyn nhw angen gofal a chymorth;
  • Ffocws ar ddatblygu gwasanaethau i gyflymu cynnydd dinasyddion sy’n defnyddio’n gwasanaethau gofal aciwt a/neu hirdymor; ac
  • Os oes modd, ffyrdd i leihau nifer y bobl y mae arnyn nhw angen y gwasanaethau hyn.

 

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn goruchwylio’r gwaith i roi’r cynllun hwn ar waith. Mae Grŵp Gweithrediadol yn cyfarfod bob mis i symud ymlaen â materion ynglŷn â rheoli trosglwyddiadau gofal gohiriedig. Ategir y gwaith hwn gan gyfarfodydd aml-ddisgyblaeth wythnosol i adolygu pob claf nad yw’n glaf iechyd meddwl a phob claf iechyd meddwl sydd â hyd ei arhosiad yn 100 diwrnod a rhagor.

Ewch i Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i ddarganfod mwy am ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf.