Mae’r Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i gronfeydd cyfun gael eu sefydlu mewn perthynas â’r canlynol:

 

  • Arfer swyddogaethau cymorth i deuluoedd;
  • Swyddogaethau a arferir ar y cyd o ganlyniad i’r Asesiad o’r Boblogaeth a gyflawnir o dan adran 14 o’r Ddeddf, neu unrhyw gynllun a baratoir o dan adran 14a;
  • Arfer swyddogaethau llety cartref gofal.

 

Daw’r dyletswyddau hyn i rym o 6 Ebrill 2016 ymlaen, ac eithrio’r ddyletswydd i sefydlu cronfeydd cyfun mewn perthynas â swyddogaethau llety cartref gofal, sy’n dod i rym ar 6 Ebrill 2018.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y gofynion, darllenwch Ganllawiau Statudol Rhan 9 (Trefniadau Partneriaeth).