Mae Ardal Partneriaeth Cymdogaeth Dwyrain Caerdydd yn cynnwys Wardiau Etholiadol Llanrhymni, Tredelerch a Trowbridge ac mae’n cynnwys y rhan fwyaf o Sector Heddlu Cymdogaeth Tredelerch / Llaneirwg. Mae’r ardal yn gartref i 36,600 o bobl, sef ychydig dros un rhan o ddeg o boblogaeth y ddinas.

 

Lleolir prif gymunedau preswyl Dwyrain Caerdydd i’r gogledd o’r brif linell reilffordd. Ceir cymysgedd o ddeiliadaethau tai, ac mae mwy na 30% o’r stoc anheddau yn Llanrhymni a Trowbridge yn perthyn i’r sector rhentu cymdeithasol. I’r de o’r brif linell reilffordd ceir mannau cyflogaeth a busnes Gwynllŵg, a safle teithwyr Shirenewton.

 

Mae gan yr ardal amryw o gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol. Erbyn hyn mae gan hybiau Crickhowell Road (Llaneirwg) a Countisbury Avenue (Llanrhymni) amrywiaeth o wasanaethau cyngor a gwybodaeth, yn ogystal â’r swyddogaethau llyfrgell a dysgu sydd wedi ennill eu plwyf.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Ddwyrain Caerdydd, ewch i wefan Partneriaeth Caerdydd yma.