Mae Ardal Partneriaeth Cymdogaeth Canol a De Caerdydd yn cynnwys wardiau Etholiadol Butetown, Grangetown a rhan fawr o Cathays. Mae gweddill Cathays yn rhan o NPA De-ddwyrain Caerdydd ar hyn o bryd.

 

Mae Canol a De Caerdydd yn cynnwys canolfan fanwerthu’r brifddinas a rhan fawr o barth menter newydd Caerdydd, a glustnodwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd fel lleoliad ar gyfer cyflogaeth gwerth ychwanegol mewn gwasanaethau ariannol.

 

Mae’r ardal yn gartref i gymdeithas amlddiwylliannol hynaf Cymru yn ward Butetown. Mae Grangetown hefyd yn gartref i gymdeithas amlddiwylliannol gymysg iawn. Mae ailddatblygu Bae Caerdydd ers diwedd y 1980au wedi arwain at broffil sosio-economaidd llawer mwy cymysg yn Butetown yn arbennig. Mae lefelau incwm aelwydydd yn amrywio rhwng y rhai tlotaf yng Nghaerdydd (i’r gorllewin) a’r cyfoethocaf (i’r dwyrain) o Rodfa Lloyd George.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Ganol a De Caerdydd, ewch i wefan Partneriaeth Caerdydd yma.