Mae’r ardal hon yn cynnwys y wardiau a ganlyn: Dinas Powys, Sili, Llandochau, Cornerswell, Awstin Sant, Stanwell a Plymouth.

 

Mae gan bron bob rhan o Fro Morgannwg ei chyngor cymuned ei hun ac yn Nwyrain y Fro ceir un Cyngor Tref, sef Penarth, a phedwar Cyngor Cymuned.

 

Mae gan yr ardal amryw o gyfleusterau cymunedol a diwylliannol gan gynnwys Ystafelloedd Paget yng nghanol Penarth sy’n cynnal ystod eang o gynyrchiadau theatr a chyngherddau gydol y flwyddyn a Phafiliwn arobryn Pier Penarth sy’n cynnal arddangosfeydd ac sy’n gartref i sinema. Ceir hefyd Barc Gwledig Llynnoedd Cosmeston a glan môr prydferth.

 

Ceir cysylltiadau rheilffyrdd da hefyd â Chaerdydd a’r rhanbarth ac mae gan yr ardal bedair gorsaf reilffordd.

 

Mae Ysbyty Prifysgol Llandochau o fewn yr ardal hefyd ac mae wedi gweld buddsoddi mawr ac ehangu ar y gwasanaethau yn y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys agor Canolfan Iechyd Meddwl newydd i oedolion.

 

Mae gan yr ardal amrywiaeth mawr o grwpiau a chymorth cymunedol gan gynnwys banc bwyd, cludiant cymunedol a Mudiad Gwirfoddol Dinas Powys, sy’n darparu gwasanaeth i unigolion, grwpiau a llawer o’r hanner cant yn fras o fudiadau gwirfoddol sy’n gweithredu yn Ninas Powys.

 

Mae cyfleusterau ac amwynderau eraill yr ardal yn cynnwys:

 

  • 6 meddygfa
  • 1 orsaf dân
  • 3 llyfrgell
  • 4 canolfan gymunedol
  • 6 pharc
  • 16 o ysgolion