Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn am sylwadau ar ddatblygu a gweithredu strategaeth genedlaethol ar ddementia, ‘Law yn Llaw at Gymru sy’n Deall Dementia 2017-2022’. Mae’r ymgynghoriad yn ystyried:

 

  • Y prif themâu a chamau gweithredu i’w cynnwys yn y strategaeth
  • Y gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia
  • Tystiolaeth o’r arferion da sy’n bodoli’n barod

 

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.