Cynhaliwyd sesiwn weithdy ar y cyd gyda Busnes Cymdeithasol Cymru fel rhan o’n Fforwm Gwerth Cymdeithasol

 

Pwrpas y sesiwn oedd i gynyddu dealltwriaeth o gaffael yn y sector cyhoeddus a’r modd y gall comisiynwyr ymgysylltu’n well â chyrff trydydd sector wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus blaengar.

 

I ddarllen copi o adroddiad y gweithdy ac i weld sleidiau’r cyflwyniad cliciwch ar y dolenni isod.