Mae awdurdodau lleol Cymru a sefydliadau GIG Cymru yn gweithio mewn partneriaeth tuag at ateb electronig – System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) – a fydd yn fodd i wybodaeth gael ei rhannu’n ddiogel, ac yn helpu i gyflwyno gofal a chymorth gwell i bobl ledled Cymru.

 

Bydd WCCIS ar gael i amrywiaeth o wasanaethau, sy’n cynnwys:

 

 • Nyrsys cymunedol
 • Ymwelwyr iechyd
 • Iechyd meddwl
 • Anableddau dysgu
 • Camddefnyddio sylweddau
 • Gofal cymhleth
 • Therapïau gofal cymdeithasol
 • Therapïau

 

Mae swyddogaethau WCCIS wedi’u datblygu ac wedi’u cytuno gan ymarferwyr a rheolwyr iechyd a gofal cymdeithasol. Mae mesur uchel o’r swyddogaethau (70%) yn gyffredin ar draws y meysydd gwasanaeth. Mae’r swyddogaethau lefel uchel yn cynnwys:

 

 • Atgyfeiriadau
 • Asesiadau
 • Cynllunio gofal
 • Rheoli achosion a chysylltiadau
 • Rhybuddion a hysbysiadau
 • Dyddiaduron/amserlennu
 • Cyllid
 • Dogfennau/ffurflenni
 • Cysylltiad â’r swyddogaethau ar ddyfeisiau symudol
 • Dilysu pwy yw’r defnyddiwr
 • Rheoli mynediad
 • Adroddiadau
 • Integreiddio â systemau cenedlaethol (penodol) eraill (WCCG, WCP, EMPI, Bathodynnau Glas, Amserlennydd Gofal Cartref)

 

I gael rhagor o wybodaeth am WCCIS, cliciwch yma.