Mae nifer o themâu trasbynciol, anghenion ac asedau, yn gyffredin i fwy nag un o’r grwpiau poblogaeth q ddisgrifir mya. Gallai’r meysydd blaenoriaeth hyn bo9b un elwa ar ymagwedd drosfwaol yn hytrach na chyfres o ymyriadai parallel yn y meysydd testsun gwanhanol. Yn tanategu bob un o’r materion hyn y mae’r mater ehangach a pharhaus o anghydaddoldeb rhwng ac o few nein cymunedau.

 

Yn Dod Cyn Hir!