Amgaeaf gyfle cyffrous i unigolyn sydd â phrofiad byw i gadeirio ein grŵp partneriaeth anabledd dysgu rhanbarthol. Rhagor o wybodaeth am y rôl 

 

 

Mae’r grŵp partneriaeth anabledd dysgu yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn.

 

Cewch eich cefnogi gan aelod o’r tîm partneriaeth.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl:

 

  • Byddwn yn cynnal diwrnod agored ar ddydd Mercher 23 Mawrth rhwng 10am-3pm yn Neuadd Goffa’r Barri (y Memo)

 

  • Bydd staff ar gael yn y diwrnod agored hefyd i helpu unigolion i lenwi’r ffurflen gais

 

  • Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Iau 31 Mawrth