Rydyn ni’n rhannu’n gweledigaeth am sector gofal a chymorth cydweithredol mewn pedwar digwyddiad rhanbarthol ym mis Ionawr 2020, ac rydyn ni am i chi ymuno â ni!

Ym mhob digwyddiad byddwn ni’n: –

  • Canfod hyd a lled y cwmnïau cydweithredol sy’n darparu gofal a chymorth: o gwmnïau cydweithredol a gofal cartref a arweinir gan Gynorthwywyr Personol, i’r rhai sy’n darparu gwasanaethau cyfieithu i bobl fyddar, a chynlluniau chwarae i blant,
  • Clywed gan gwmnïau cydweithredol sydd eisoes yn darparu gwasanaethau gofal a chymorth cydweithredol ledled Cymru, a’r effaith gadarnhaol y maen nhw’n eu cael,
  • Archwilio cyfleoedd dysgu meicro a hyfforddi rhad ac am ddim ar eich cyfer chi a’ch sefydliad,
  • Nodi’r cymorth a’r adnoddau sydd eu hangen i gychwyn eich siwrnai gydweithredol.

Gallwch fynychu’n rhad ac am ddim, ond mae llefydd yn brin.

Nid yw cinio’n cael ei ddarparu.

Os oes gennych chi unrhyw ofynion o ran mynediad, rhowch wybod i ni.

Cysylltwch â Thomas James gydag unrhyw ymholiadau neu geisiadau sydd gennych ar 07384 256999, neu thomas.james@wales.coop