Digwyddiad wyneb yn wyneb, 29ain Mehefin 2022, Mercure Holland House, Caerdydd

 

Cynhadledd cydweithredu GIG Cymru gyfan yw MediWales Connects sy’n dwyn ynghyd y cymunedau iechyd a gofal yng Nghymru. Bydd cydweithwyr y GIG o bob rhan o Gymru, cwmnïau lleol a’r sector diwydiant ehangach yn dod ynghyd i rannu arloesedd clinigol yn ymarferol er mwyn gwella canlyniadau i gleifion. Mae’r digwyddiad wyneb yn wyneb hwn, a gymeradwywyd ar gyfer DPP, yn cynnwys cyflwyniadau, gweithdai a chyfleoedd rhwydweithio a chaiff ei gynnal yng Nghaerdydd ar 29ain Mehefin 2022.

 

Cliciwch y ddolen i archebu eich lle: https://mediwalesconnects.com

 

MediWales Connects yw ein Cynhadledd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru gyfan. Y nod yw codi proffil arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, arddangos ymarfer gorau ac astudiaethau achos, creu cysylltiadau ar draws yr ecosystem arloesi ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, y byd academaidd, diwydiant, y llywodraeth a’r trydydd sector. 

Cynhelir Cynhadledd Connects yng Nghaerdydd ar 29ain Mehefin, cliciwch y ddolen i gael gwybodaeth bellach ar wefan ein cynhadledd.
https://mediwalesconnects.com

 

 

Mae ein rhaglen ddrafft ar gael yn awr! Cliciwch y ddolen i weld ein rhestr ddiweddaraf o siaradwyr, cyflwyniadau a sesiynau gweithdy a gadarnhawyd. Ychwanegir ati bob dydd. https://mediwalesconnects.com/sessions/

 

Ymhlith y prif siaradwyr mae:
Judith Padget CBE – Prif Weithredwr GIG Cymru.
Mark Hackett – Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Steve Moore – Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Kieran Walshe – Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Ymhlith y Sesiynau Seminar mae:
Diagnosteg canser a phrofiad cleifion

Rheolaeth ddigidol a diet diabetes
Monitro cardio fasgwlaidd a rhybuddion cynnar
Trawsnewid Digidol
Cyflyrau cronig yn y cartref
Iechyd Menywod a Rheoli Menopos

Cynaliadwyedd yn y GIG

 

Ymhlith y gweithdai mae:
Dyfodol Digidol
Arddangosfa Arloesi
Cyfarfod â’r Arloeswyr
Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth
Lles
Arloesi Clinigol
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’r Hwb Gwyddorau Bywyd

Ffrwd Diwydiant Gyfochrog
Y Newyddion Diweddaraf Rheoleiddiol, Mynediad Clinigol, Caffael, Cyllid ac Ariannu ar gyfer Twf ac Arloesi a Chymorth Busnes.

Gall cydweithwyr yn y GIG gofrestru am ddim

Wedi’i gymeradwyo ar gyfer DPP

Dyma resymau allweddol dros gymryd rhan yn MediWales Connects 2022:

 

  • Arloesi ar gyfer Cymru iachach

Mae’r thema eleni wedi’i seilio ar gyflawni mabwysiadu ac adeiladu partneriaethau gofal iechyd cymunedol

  • 400 o Fynychwyr

Cymunedau gofal a chlinigol y GIG, diwydiant a gweithwyr ymchwil proffesiynol

  • Prif gyflwyniadau

Judith Paget CBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Prif Weithredwr GIG Cymru

  • Gweithdai Rhyngweithiol

Digon o gyfleoedd i gymryd rhan yn y digwyddiad dan arweiniad y GIG

  • Parthau Arddangos

Dros 40 o arddangoswyr i ryngweithio a rhwydweithio â nhw

  • Technolegau Newydd

Technoleg arloesol gan amrywiaeth o gwmnïau

  • Iechyd Digidol

Cipolwg ar y technolegau iechyd digidol diweddaraf

  • Arloesi’r GIG

Arddangos arloesedd a’u mabwysiadu mewn lleoliad clinigol

  • Cyfleoedd Creu Partneriaeth

Dod o hyd i gefnogaeth a hyrwyddiad ar gyfer dyfodol gofal iechyd